Miten suunnittelu etenee?

Suunnittelu käynnistyy pihasuunnittelijan tutustumisella kohteeseen ja asukkaiden toiveisiin tulevasta pihastaan. Suunnitelma tehdään tontin asemapiirrosta ja talon pohjapiirrosta apuna käyttäen. Seuraavaksi kohde kuvataan ja mitataan.

Hahmotelma, syntyy suunnittelijan ideoinnin ja asiakkaan toiveiden pohjalta. Suunnittelija esittelee piirretyn hahmotelman toisessa tapaamisessa. Samalla esitellään suunnitelmaan valitut kasvit ja muut tuotteet.  Hahmotelmaan tehdään vielä tarvittavat muutokset ja suunnitelma piirretään lopulliseen muotoonsa.